Perbezaan Ejen Hartanah dan dan Perunding Hartanah

Ada seseorang yang bertanya mengenai perbezaan antara Ejen Hartanah dan Perunding Hartanah. Ini mungkin dapat menjadi panduan umum bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut. Sebelum kita terlibat dalam bidang hartanah yang menarik dan penuh cabaran, terdapat 5 perkara penting yang perlu diperhatikan.

 1. Perbezaan Antara Ejen Hartanah dan Perunding Hartanah
  • Ejen Hartanah (REA): Ejen Hartanah adalah individu yang memegang lesen dari Lembaga Penilai Pentafsir dan Ejen Hartanah (LPPEH), yang memberikan kebenaran untuk mengurus proses jual beli, sewa, dan pajakan hartanah. REA boleh melantik hingga 50 Perunding Hartanah (REN) untuk membantunya dalam pelbagai aktiviti hartanah. Untuk menjadi REA, seseorang perlu memenuhi kelayakan akademik dan memenuhi KPI serta kemahiran yang ditetapkan oleh LPPEH/BOVEA.
  • Perunding Hartanah (REN): Perunding Hartanah adalah individu yang dilantik atau bekerja untuk REA. Untuk menjadi REN, seseorang perlu menghadiri Kursus Pensijilan Perunding Hartanah (NCC) selama 2 hari yang diadakan oleh Malaysia Institute of Estate Agent (MIEA). Setelah mendapat sijil NCC, mereka boleh memohon untuk menjadi REN di Agensi Hartanah yang berdaftar dengan LPPEH. Sebagai REN, mereka dapat mengurus transaksi hartanah untuk penjual, pemilik, pembeli, dan penyewa.
 2. Peraturan dan Undang-Undang yang Harus Dipatuhi oleh RENSebagai REN, seseorang terikat oleh kod tingkah laku di bawah Akta Penilai Pentafsiran dan Ejen Harta Tanah 1981 (Akta 242). Pelanggaran undang-undang dapat mengakibatkan tindakan oleh LPPEH, termasuk penggantungan, pembatalan pendaftaran, dan denda.
 3. Memahami Skop Kerja RENREN dapat dilantik untuk mengurus proses jual beli, sewa, dan pajakan hartanah. Mereka membantu pemilik hartanah dengan pemasaran, memberi nasihat mengenai harga pasaran, membantu pembeli mendapatkan pinjaman, dan memperkenalkan peguam yang berkaitan.
 4. Caj Perkhidmatan yang Dikenakan oleh REN
  • Caj maksimum yang boleh diambil oleh Ejen Hartanah adalah 3% dari nilai jual beli hartanah, yang perlu disetujui oleh Ejen dan pelanggan.
  • Untuk sewaan, terdapat yuran yang bergantung pada tempoh sewaan.
 5. Memilih Agensi HartanahBagi menjadi REN, penting untuk mencari Agensi Hartanah yang berdaftar dengan LPPEH dan menyertai agensi yang menyediakan kursus yang komprehensif. Ini memastikan kejayaan sebagai Perunding Hartanah.